יצירת קשר מהיר

השאירו פרטיכם כאן ונציגיו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

שם מלאטלפוןe-mailנושא

מילון מונחים

 
 
מבולבלים מכל המונחים במיסים?
במילון המונחים, אשר יצרנו לנוחיותכם, תוכלו למצוא הסברים בשפה הפשוטה והברורה למונחים בנושאי מיסים וחשבונאות:
בסיס מזומן
אחת השיטות לרישום חשבונאי שבו זמן ההכרה בהכנסות ובהוצאות נקבע לפי התשלום בפועל, זאת אומרת מועד רישום הפעולות הוא מועד התשלום או התקבול שנעשה בפועל ללא קשר לביצוע העסקה בפועל.
חזור לראש העמוד
בסיס מצטבר
אחת השיטות לרישום חשבונאי שבו ההכרה בהכנסות ובהוצאות נקבע לפי תאריך העסקה שבגינה נוצרה ההכנסה או ההוצאה בלי קשר לתאריך בו התבצע התשלום/תקבול.
חזור לראש העמוד
גילום
 
מתן הטבה לעובד על ידי מעבידו החייבת במס.
חזור לראש העמוד
דמי אבטלה
 
גמלה המחליפה שכר שמשולמת לאדם שהפסיק לעבוד בתנאי שהוא עומד בתנאי הזכאות לקבלת גמלה זו תקופת הזכאות תלויה בגיל הדורש ובמספר האנשים שתלויים בו.
חזור לראש העמוד
דמי ביטוח לאומי
תשלומים שגובה המוסד לביטוח לאומי ישירות מהשכר של העובד תמורת סל שירותים נקבעו בחוק ביטוח הבריאות.
חזור לראש העמוד
דמי לידה
 
תשלום שניתן לאישה העובדת כשכירה או עצמאית, התשלום בה לפצות על אובדן ההכנסה (כיום גם גבר זכאי לקחת חופשת לידה).
חזור לראש העמוד
הוצאה מוכרת
לפי הרשום בפקודת מס הכנסה זוהי הוצאה שניתן להפחית מהכנסתו של עסק או אדם כך שסכום ההוצאה לא יכלל בתוך ההכנסה.
חזור לראש העמוד
הכנסה חייבת במס
 
זוהי הכנסה של יחיד או חברה לאחר שנוכו ממנה כל הניכויים, הזיכויים, הפטורים וכל קיזוז אחר המותר על פי חוקי מס הכנסה.
חזור לראש העמוד
הצהרת הון
דיווח של תושב על הנכסים הנמצאים ברשותו בזמן מסויים. הדיווח נעשה למס הכנסה. מי שנדרש להגיש הצהרת הון הם עצמאיים ובעלי חברות ולעיתים גם שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות.
חזור לראש העמוד
הפרשה לפיתויים
זהו תשלום חודשי למימון הפיצויים העתידיים של העובד התשלום מבוצע על ידי המעביד.
חזור לראש העמוד
זיכוי ממס
סכום שניתן להפחית מסכום המס שחייב בו נישום, הדבר גורם להפחתה של שיעורי המס.
חזור לראש העמוד
חברה בע"מ
גוף שנוצר ע"י התאגדות של מספר אנשים למטרות עיסקיות, זהו גוף משפטי אשר בעלותו היא בידי בעלי המניות.
חזור לראש העמוד
חשבונית מס
מסמך מסחרי שכולל פרטים של עסקה שמבוצעת בין קונה למוכר או בין נותן שירות למקבלו. החשבונית היא למעשה דרישת תשלום, בחשבונית יהיה פירוט של הכמות והמחיר של המוצר או השירות אשר סופקו.
חשבונית מס מוכרת לצורך התחשבנות עם מע"מ להבדיל מחשבון או חשבונית עסקה.
חזור לראש העמוד
טופס 101
טופס שממולא על ידי העובד עם תחילת עבודתו וגם בתחילת כל שנת מס.
בטופס יהיה רשום פרטיו האישיים של העובד, פרטים על הכנסות נוספות וכו'.
הטופס הזה מהווה אסמכתא למעביד במתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס במשכורתו של העובד.
חזור לראש העמוד
טופס 106
טופס שמפיק המעסיק על פי דרישה של מס הכנסה, טופס זה מפרט את הכנסתו השנתית הכוללת של שכיר ואת סכומי הניכויים שנוכו ממשכורתו.
חזור לראש העמוד
טופס 1301
טופס הדין וחשבון השנתי על הכנסותיו של יחיד.
חזור לראש העמוד
לוח ניכויים
לוח המפרט את סכום המס שמגיע למס הכנסה מנישום על הכנסתו החייבת במס.
הלוח כולל את מדרגות המס ואת קבוצות השיעורים וכמו כן את גובה המס.
חזור לראש העמוד
מדרגות שיעורי המס
שיעורי מס הכנסה שמתאימים לרמות שכר שונות, כמו שמצויין בפקודת מס הכנסה הם שיוצרים את מדרגות המס.
ככל שהשכר גבוה יותר כך המס גבוה יותר ושיעור המס עולה.
חזור לראש העמוד
מיסים ישירים
אלו הם מיסים שמוטלים על רווחים של יחיד או חברה.
מס הכנסה לדוגמא: מוטל באופן פרוגרסיבי על ריווחיהם של יחידים ואילו מס חברות מוטל על חברות.
חזור לראש העמוד
מיסים עקיפים
זהו מס שמוטל על המוצר או על השירות עצמו. לדוגמא: מס קניה,מכס.
חזור לראש העמוד
מס הכנסה שלילי
הטבה שניתנת לשכירים ולעצמאיים בעלי הכנסה נמוכה, כפי שנקבע במסגרת חוק מס הכנסה שלילי-2007 במטרה לצמצם פערים חברתיים.
חזור לראש העמוד
נהול ספרים
כל בעל עסק חייב לנהל את ספרי החשבונות שלו כפי שנקבע בחוק.
לכל תחום יש הוראות ניהול ספרים החלות עליו על פי תקנות מס הכנסה.
חזור לראש העמוד
נישום
מתייחס לכל אחד שהיתה לו הכנסה בשנת המס.
נישום יכול להיות שכיר,עצמאי,חברה שותפות וכו'..
חזור לראש העמוד
ניכוי מס במקור
חובה, לפי פקודת מס הכנסה, שחלה על משלם לנכות מס הכנסה מהתשלום שהוא משלם.
חזור לראש העמוד
נקודת זיכוי
אחד הכלים העיקריים למתן זיכוי במס הכנסה.
(לדוגמא: זיכויי לחייל משוחרר, עולה חדש, בעל ילד נטול יכולת ועוד.)
חזור לראש העמוד
עוסק מורשה
 
אדם אשר הקים עסק והוגדר כעוסק מורשה על ידי מס ערך מוסף.
יש סוגי עוסקים שנקבע בחוק כי הם חייבים להיות עוסקים מורשים לדוגמא:
יועצי מס, עורכי-דין, אדריכלים, רופאים…
חזור לראש העמוד
עוסק פטור
עסק שמחזור עסקאותיו בכל העסקים שלו אינו עולה על הסכום הקבוע בחוק
נכון לשנת 2010 הסכום: 73,300 ש"ח.
עוסק כזה פטור מהגשת דוחות חודשיים למע"מ וגם אסור לו להוציא חשבונית מס בגין הכנסותיו או לקזז מע"מ עבור הוצאותיו.
הוא יכול להפיק חשבון,חשבונית או חשבונית עסקה.
ישנם עוסקים שהחוק קבע כי לא יוכלו להיות עוסקים פטורים בלי קשר לגובה ההכנסות יועצי מס, רואה-חשבון, עורכי דין וכו'.
חזור לראש העמוד
עצמאי
אדם שנותן שירותים או מספק מוצרים עבור תשלום והוא רשום כעוסק פטור או כעוסק מורשה.
לעצמאי אין מעביד והוא משלם את מס הכנסה וביטוח לאומי ישירות למוסדות אלו.
חזור לראש העמוד
פקודת מס הכנסה
ספר חוקים המסדיר את גבייתו של מס הכנסה.
חזור לראש העמוד
פקיד שומה
משרד אזורי של מס הכנסה שמטפל בכל הנישומים באותו אזור.
פקיד השומה מנפיק אישורים, מזמן לדיונים ולו מגישים גם את הדוח השנתי.
חזור לראש העמוד
קרן השתלמות
 
תוכנית שבה העובד והמעביד מפקידים כסף כל חודש בהתאמה לגובה המשכורת של העובד, קרן ההשתלמות היא כמו חסכון לשש שנים.
חזור לראש העמוד
רווח הון
ההפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר הקנייה של נכס.
רווח הון חייב במס הכנסה.
חזור לראש העמוד
שותפות
מספר בני אדם שהתאגדו יחד ומנהלים יחד עסק לצורך הפקת רווחים.
זוהי סוג של התאגדות משפטית.
חזור לראש העמוד
שכיר
אדם שעובד אצל מעביד תמורת שכר ומתקיימים אצלו יחסי עובד-מעביד.
הזכויות והחובות של העובד השכיר נקבעים בהסכם עבודה אישי שבינו לבין המעביד וכמו כן בדיני עבודה שקבועים בחוק.
חזור לראש העמוד
© כל הזכויות שמורות • רעות רונן יועצת מס וחשבונאית מוסמכת • טלפון: 09-8663410 • פקס: 09-8664227 • כתובתנו: רח' הגפן 11 בת חן 40290 •