יצירת קשר מהיר

השאירו פרטיכם כאן ונציגיו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

שם מלאטלפוןe-mailנושא

פתיחת עסק

פתיחת עסק חדש ברשויות המס:

 
פתיחת תיקים ברשויות המס כרוכה במילוי של לא מעט טפסים ואישורים שונים.
 
במאמר הזה תמצאו כל מה שצריך בכדי להקל עליכם לעשות זאת בצורה זריזה ונכונה.
 

פתיחת עסק חדש עוסק מורשה או עוסק פטור:

 
יש לפתוח תיקים במוסדות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
 

פתיחת תיק במע"מ:

 
יש להגיע לתחנת מע"מ אליה משתייך העסק, זוהי בדרך כלל התחנה הקרובה ביותר למקום העסק.
הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו התחילה הפעילות העסקית.
 
להלן המסמכים שיש להביא:
 
 1. טופס 821 מלא.
 2. צילום תעודת זהות.
 3. חוזה שכירות של העסק.
 4. אישור מהבנק על ניהול חשבון או צילום שיק מבוטל.
 5. כאשר החשבון משותף עם אדם נוסף כולל בעל או אישה צריך להביא אישור על הסכמתו שהחשבון ישמש למע"מ.
 
מה תקבל ממע"מ:
 
לאחר רישומך תקבל במע"מ מספר עוסק שזה מספר תעודת הזהות שלך.
תקבל תעודה זמנית של עוסק מורשה או עוסק פטור.
תקבל שוברים ידניים לדיווח עד אשר ישלח אליך פנקס הדיווחים.
הדיווח יהיה דיווח חד חודשי או דו חודשי בהתאם להכנסות שדיווח עליהם.
 

פתיחת תיק במס הכנסה:

 
יש להודיע למס הכנסה הקרוב ביותר לבית העסק על תחילת הפעילות העיסקית.
 
להלן המסמכים שיש להביא:
 
 1. למלא טופס דרישת פרטים ולצרף אליו: צילום תעודת זהות,חוזה שכירות.
 2. מומלץ לצרף טופס בקשה לפטור מניכוי מס במקור.
 
לאחר רישומך במס הכנסה ישלח אליך פנקס לתשלום מקדמות.
המקדמות מחושבת כאחוז מסוים מהמחזור החודשי כמו שמקובל בענף אליו אתה משתייך.
חשוב לזכור שהמקדמות הן על חשבון המס השנתי.
 
 

פתיחת תיק בביטוח לאומי:

 

יש למלא את טופס דין וחשבון שנתי.
לאחר רישומך בביטוח לאומי ישלח אליך פנקס לתשלום מקדמות.
מקדמות ביטוח לאומי נקבעות על פי ההצהרת הכנסה שדיווחת בטופס הדין וחשבון השנתי.
המקדמות הן על חשבון הביטוח לאומי השנתי.
 
 
 

פתיחת שותפות:

 
בהקמת שותפות פתיחת התיקים במס הכנסה ובביטוח לאומי היא כמו עוסק מורשה.
 
במע"מ בנוסף על המסמכים שמחוייב בהם עוסק מורשה יש לדאוג למסמכים הבאים:
 
 1. בטופס 821 למלא את סעיף ג'.
 2. אישור על חשבון בנק משותף, או צילום המחאה.
 3. אחד מהשותפים ייצג את השותפות במע"מ.
 
לאחר הרישום השותפות תקבל מספר מיוחד וכמו כן תעודה של איחוד עוסקים.
 
 

פתיחת חברה בע"מ:

 
יש לפתוח תיק במע"מ ובמס הכנסה.
 

הרישום במע"מ:

 
יש להגיע לתחנת מע"מ אליה משתייך העסק, זוהי בדרך כלל התחנה הקרובה ביותר למקום העסק.
 
להלן המסמכים שיש להביא:
 
 1. טופס 821 מלא כולל סעיף ג'.
 2. חוזה שכירות של העסק.
 3. אישור מהבנק על ניהול חשבון או המחאה מבוטלת.
 4. תעודת התאגדות של החברה.
 5. תקנון החברה.
 6. חותמת החברה.
 7. פרוטוקול מורשה חתימה.
 
מה תקבל ממע"מ:
 
לאחר רישומך תקבל במע"מ מספר עוסק שזה מספר הח.פ. של החברה.
תקבל תעודה זמנית של עוסק מורשה.
תקבל שוברים ידניים לדיווח עד אשר ישלח אליך פנקס הדיווחים.
הדיווח יהיה דיווח חד חודשי או דו חודשי בהתאם להכנסות שדיווח עליהם.
 
 
 

הרישום במס הכנסה:

 
יש להודיע למס הכנסה הקרוב ביותר לבית העסק על תחילת הפעילות העיסקית.
 
להלן המסמכים שיש להביא:
 
 1. למלא טופס פתיחת תיק לתאגיד.
 2. תעודת התאגדות.
 3. תקנון.
 4. מורשי חתימה.
 5. חוזה שכירות.
 
לאחר רישומך במס הכנסה ישלח אליך פנקס לתשלום מקדמות.
המקדמות מחושבת כאחוז מסוים מהמחזור החודשי כמו שמקובל בענף אליו אתה משתייך.
חשוב לזכור שהמקדמות הן על חשבון המס השנתי.
 

הרישום בביטוח לאומי:

 
אין צורך בפתיחת תיק בביטוח לאומי.
 
 

העסקת עובדים:

 
עוסק פטור, עוסק מורשה, שותפות וחברה המעוניינים להעסיק עובדים צריכים לפתוח
תיקי ניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי.
לאחר פתיחת התיקים ישלחו אליך פנקסים לדווח השכר של העובדים.
 
 
  
© כל הזכויות שמורות • רעות רונן יועצת מס וחשבונאית מוסמכת • טלפון: 09-8663410 • פקס: 09-8664227 • כתובתנו: רח' הגפן 11 בת חן 40290 •