יצירת קשר מהיר

השאירו פרטיכם כאן ונציגיו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

שם מלאטלפוןe-mailנושא

שינויים במערך המס ל-2011

 
שינויים במערך המיסים לשנת 2011:
 
 
להלן מדרגות המס אשר פורסמו ע"י רשות המסים:
מדרגות חודשיות
שיעור המס
מדרגות שנתיות
שיעור המס
עד 5,070
10%
עד 60,840
10%
מ 5,071 עד 8,660
14%
מ 60,841   עד 103,920
14%
מ 8,661 עד 14,070
23%
מ 103,921 עד 168,840
23%
מ 14,071 עד 21,240
30%
מ 168,841 עד 254,880
30%
מ 21,241 עד 40,230
33%
מ 254,881 עד 482,760
33%
מכל שקל נוסף
45%
מכל שקל נוסף
45%
 
 
סכום נקודת זיכוי - 209 לחודש
 
להלן סכומי שווי רכב שפורסמו בתקנות מס הכנסה:
קבוצת מחיר
שווי שימוש לחודש
1
2,580
2
2,790
3
3,590
4
4,310
5
5,970
6
7,730
7
9,950
אופנוע L3*
860
 
 
שווי שימוש ברכב צמוד – המודל בלינארי:
החל משנת 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 01.01.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.
שיעורי שווי השימוש החודשי בשנת 2011 ניתן לחשב בקישור הבא:
https://www.shaam.gov.il/mm-usecar/
 
 
 
 
 
שווי שימוש ברדיו טלפון נייד (רט"ן) 100 ₪ לחודש
 
שכר דירה - פטור על הכנסות משכר דירה 4,790 ₪  לחודש
 
הוצאות נסיעה לחו"ל
הוצאות נסיעה לחו"ל מותרות לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)
לינה לפי קבלות
סכום מזערי 108$ ללילה
 
סכום מירבי 246$ ללילה
הוצאות שהייה
אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות 69$ ליממה
 
אם לא הוגשו קבלות על לינה 116$  ליממה
שכ"ל בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד שטרם מלאו לו 19
617$ ליממה
הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור
54$ ליום
 

**קיימות ארצות בהן ניתן להגדיל ב-25% את סכום הוצאות הלינה.
את כל השינויים הנוספים ניתן לראות בפרסום של מערך הניכויים לשנת 2011 בקישור הבא:
 
 
© כל הזכויות שמורות • רעות רונן יועצת מס וחשבונאית מוסמכת • טלפון: 09-8663410 • פקס: 09-8664227 • כתובתנו: רח' הגפן 11 בת חן 40290 •