יצירת קשר מהיר

השאירו פרטיכם כאן ונציגיו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

שם מלאטלפוןe-mailנושא

הערכות לקראת סוף שנת 2010

הערכות לקראת סוף שנת המס 2010
 
החוק מגדיר היטב את זכותנו לפעול לתכנון מס לגיטימי שיפחית ככל האפשר את התשלום לרשויות, כל עוד הדבר נעשה במסגרת החוק ולא במסגרת ניסיון לחמוק מתשלום.
בחודשים נובמבר-דצמבר, לקראת סוף שנת המס, מורגשת תכונה בקרב בעלי חברות ועצמאיים שמגבירים את הפגישות עם יועצי המס ואת החשיבה לגבי מהו תכנון המס האופטימלי (נכון יותר – המינימלי) עבורם.
תכנון מס חכם מחייב התמצאות בחוק והתעדכנות שוטפת בשינויים, היות וישנם גורמים רבים העשויים להשפיע על שיעור המס שייקבע בסוף השנה.
נכון ל-2010 שיעור מס החברות עומד על 25% וליחידים נקבעה המדרגה הגבוהה ביותר על 45%. מעבר לכך, ההערכות לשנת המס 2010 צריכה לקחת בחשבון נושאים כמו קיזוז הפסדים, ספירת מלאי, זיכויים, פטורים ועוד.
בנושא מס על הכנסה מהשכרת דירות למגורים, עומד הפטור ב-2010 עד לתקרה של 4,680 ₪ לחודש. החוק מתיר אלטרנטיבה נוספת לתשלום של 10% מס ללא קשר לגובה ההכנסה מהשכרת הדירה, אך זאת בתנאי שהתשלום מבוצע 30 יום לפני תום שנת המס הרלבנטית.
חברות ועצמאים צריכים לשים לב לתקנות החדשות בנוגע לשווי שימוש ברכב. החל מ-2010, חלות מדרגות קבועות לשווי שימוש – 2.48% לרכב שמחירו מעל 130,000 ₪ ו-2.04% לרכב שמחירו פחות מ-130 אלף ₪.
עבור יחידים, בהערכות לשנת המס, כדאי לבדוק את הזכאות לנקודות זיכוי בגין סיום שנת לימודים אקדמית או רכישת מקצוע. יחיד שסיים תואר שני זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים.
 
כמו בשנים האחרונות, גם ב-2010 ייהנו החוסכים בקרן השתלמות מהטבת מס בגובה של עד 7% מההכנסה הקובעת. גם הפקדה לקופת גמל לקצבה מקנה הטבת מס.
 
ישנן מספר פעולות אותן חייבים לבצע לפני תום שנת המס במידה ורוצים שההוצאה תותר בניכוי:
 
ביטוח לאומי – עצמאיים המשלמים מקדמות חודשיות לביטוח לאומי מומלץ מאוד להקדים
את תשלום מקדמת דצמבר 2010 ולשלמה עד סוף השנה (במקום 15/1/2011) וכך תוכלו להנות מניכוי של 52% מסכום דמי הביטוח ששולמו בשנה זו.
 
חובות אבודים- במקרה שיש חוב שצופים בעיה בגבייתו מומלץ לנסות להגיע לפשרה על גובה החוב עד סוף השנה, כך שהזיכוי או ההנחה שסוכמו יופחתו מהכנסות השנה.
 
הוצאות שיפוצים- בסעיף אחזקה שוטפת אפשר לכלול הוצאות של תיקונים ושיפוצים אשר מהווים שמירה על הקיים, אך יש לשים לב שלא לכלול הוצאות הגורמות לשיפור בנכס שהם
בעצם הוצאה הונית.
 
קצרה היריעה מלתאר את השיקולים שיש לקחת בחשבון בעת ההערכות לסוף שנת מס. בשורה התחתונה, התייעצות עם בעל מקצוע הכרחית למי שמעוניין לנצל את מלוא ההטבות וההקלות במסגרת החוק.
 
 
 
להלן נתונים לחישוב שנת 2010:
 
1. שיעורי מס הכנסה ליחידים בשנת 2010 על הכנסה מיגיעה אישית:
 
משכורת
משכורת מצטברת
שעור המס ב %
המס לכל שלב בשקלים
המס המצטבר בשקלים
על כל שקל מ 52,240 השקלים הראשונים
57,240
10
5,724.00
5,724.00
על כל שקל מ 44,400
השקלים הבאים
101,640
14
6,216.00
11,940.00
על כל שקל מ 51,000 השקלים הבאים
152,640
23
11,730.00
23,670.00
על כל שקל מ 66,360 השקלים הבאים
219,000
30
19,908.00
43,578.00
על כל שקל מ 253,080 השקלים הבאים
472,080
33
83,516.40
127,094.00
על כל שקל נוסף
 
45
 
 
 
 
 
 
2. שווי נקודת זיכוי אחת - 2,460 ₪
 
3. שווי רכב :
 
קבוצה 1
2,140
קבוצה 2
2,330
קבוצה 3
3,120
קבוצה 4
3,770
קבוצה 5
5,220
קבוצה 6
6,750
קבוצה 7
8,650
אופנוע L3
840
 
 
רכבים משנת המס 2010
רכבים שנרשמו לראשונה ביום 1.1.2010 כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש
2.04% לגבי רכב שמחיר המחירון שלו אינו עולה על 130,000 ₪
2.48% לגבי רכב שמחיר המחירון שלו מעל 130,000 ₪
תקרת מחיר המחירון לענין זה 467,180 ₪
 
4. שווי סלולר: 95 ₪
 
5. תרומות למוסדות מוכרים- לפי סעיף 46 לפקודה ניתן זיכוי ממס בשיעור של 35% ליחיד
    שתרם למוסד מוכר בסכום כולל שעולה על 300 ₪, בתנאי שסכום התרומות לא עולה על
    50% מהכנסתו החייבת או על 7,500,000 ₪, הנמוך בינהם.
 
6. פטור ממס הכנסה על מלגות לסטודנטים- השנה תוקנה הפקודה כך שניתן פטור ממס
    למלגה שניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד לימודי.
 
7. קרן השתלמות – הטבת מס בצורת ניכוי תינתן בהפקדה בשיעור של 7% מההכנסה
    הקובעת (עד לתקרת הכנסה בסך של 243,000 בשנת 2010).
    לצורך חישוב הניכוי יופחת תחילה סכום השווה ל-2.5% מההכנסה הקובעת.
    התשלום המרבי לצורך קבלת ניכוי (7%) – 17,010
    סכום הניכוי (4.5%) -  10,935
    תקרת ההפקדה המוטבת – 17,010
 
8. הפקדה לקופת גמל לצורך קבלת ניכוי – 11% עד להכנסה של 194,400 ₪
    ולקופת גמל לקצבה לצורך קבלת זיכוי ממס בשיעור 35% - ניתן להפקיד 5% מההכנסה
    החייבת במס עד לסך של 194,400 ₪.
    מכסימום הפקדות לקופת גמל לקצבה 31/104 ₪ שהם 16% מ-194,400 ₪ תקרת
    ההכנסות לשנת המס 2010.
 
 
 
 
 
האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מקצועי והנו על בסיס נתונים מתומצתים.
 
 
 
 
 
  
© כל הזכויות שמורות • רעות רונן יועצת מס וחשבונאית מוסמכת • טלפון: 09-8663410 • פקס: 09-8664227 • כתובתנו: רח' הגפן 11 בת חן 40290 •